Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019
A-CLEO

Chết trên phiến Lá
Hạt Sương khô như vết máu Trinh nguyên
Nàng chợt chết trong dáng hình sa đọa
Như Cúc khuy Trời lén rứt... lõa lồ ?

Phiến Lá hoang không có đất đắp cho Nàng thửa Mộ
Nắng tiêu sơ nhuộm kín kẽ Tơ cong
A - Cleo !
Thụy Sỹ xa xăm quên béng con Nắng đổ
Nhưng Thủ Đô BERN nức nở khóc rấm rứt chiều mong

Nàng chết trên phiến Lá 
Bởi xác lõa lồ .... nên Hoa dại cũng hóa trần truồng
Có con Kiến gió tò mò mon men nhấm nháp
Nét sa đọa khô đi trong vết máu lọ lem !

Dãy Alps 
Hiếng mắt ngó nghiêng về Langbiang VietNam
Chẳng phồn mậu như Geneva và Zurich
Nhưng Cao Nguyên của Ta
Đủ khiến Nàng qua đời
Trên mắt Lá đắm say ...

Hôm qua Nàng tắm tiên dưới dòng xanh Rhone
Hôm nay Nàng đến đây tìm cái chết trên phiến Lá 
Giọt sương mong manh và Nàng cũng mong manh kỳ lạ !
Ta vuốt tóc Nàng
Ngỡ như chợt vuốt đôi mắt lần cuối Mi cong ......


PHONGSUONG